Livet som en spelplan

 
 
Jag ser på livet som ett spel, med olika spelplaner, miljöer, som vecklas ut när jag rör mig under dagen. Jag går en promenad; floooopp! En ny miljö vecklas upp vartefter jag går, blommor, träd, människor jag möter, alla ingår i mitt spel.
Det häftiga med den här tanken är att jag kan välja vad jag vill ha med i spelet, hur jag ska känna mig, vad jag vill få ut av det. Och varje ny händelse blir en egen scen. Så man kan bara göra nytt om man inte är nöjd med den förra. Hela tiden. Man behöver inte ta med sig gamla saker in på den nya spelplanen, man kan välja att lämna vissa saker och gå vidare utan bagage. Prova! Unna dig:)
Allt gott!
Cecilia 

Kommentera här: